INFORMATIONSMEDDELANDE ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN

SYFTE OCH PROCESS FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som du har valt att lämna kommer att behandlas i syfte att:
a) tillhandahålla tjänsten som tidigare valdes, för att kunna ge adekvat service och upplevelse.

Uppgifterna behandlas i tryckt format, i automatiserat eller telematiskt format och, i synnerhet, via post eller e-post, telefon (inklusive automatiserade telefonsamtal, SMS, MMS osv.), fax och alla andra elektroniska kanaler (t.ex. webbplatser, mobilappar).

KONSEKVENSER AV UNDERLÅTENHET ATT LÄMNA UT UPPGIFTER

Det är frivilligt att lämna ut dina personuppgifter. Utan de obligatoriska uppgifterna (märkta med en asterisk) kommer vi emellertid inte att kunna tillhandahålla den begärda tjänsten och identifiera dig korrekt. Övriga uppgifter, som inte är märkta som obligatoriska, är inte nödvändiga för tillhandahållandet av tjänsten.

TREDJE PARTER SOM KAN FÅ ÅTKOMST TILL DINA UPPGIFTER

Dina personuppgifter behandlas endast av Stora Alléns hotell AB och vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part.

TREDJE PARTER TILL VILKA DINA PERSONUPPGIFTER KAN ÖVERFÖRAS

Dina personuppgifter kan komma att överföras i samband med uppfyllandet av juridiska skyldigheter, efter beslut av offentliga myndigheter eller för utövandet av en juridisk rättighet.

REGISTERANSVARIG

Registeransvarig är Stora Alléns hotell AB.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade snarast och uppgifter som behandlats i strid mot gällande lagstiftning raderade, förbjuda att dina personuppgifter används i kommersiellt syfte eller marknadsföringssyfte och gratis en gång per år komma åt dina personuppgifter och begära ut en fullständig, uppdaterad lista med alla behandlare av dina personuppgifter genom att skriva till Stora Alléns hotell AB, Stora Allén 15, 612 40 Finspång.